Test BDI

S kvantitativno elektroencefalografijo (EEG) ocenjujemo morebitno upočasnjevanje možganskih valov oz. premik spektralne moči iz višjih v nižje frekvenčne pasove EEG [1,2,3]. Upočasnjevanje možganskih valov je lahko povezano s kortikalnimi nevrodegenerativnimi spremembami [4,5,6] in se ga zato lahko uporablja kot presejalni test za zgodnje odkrivanje demence [7,8,9]. Oceno upočasnitve možganskih valov smo izvedli s testom BrainTripov Demenčni Indeks (BDI)* [10].

Pri testu BDI zajamemo 4 minute mirovnega EEG pri odprtih in 4 minute pri zaprtih očeh. EEG-podatke se nato algoritemsko prečisti in uporabi za izračun ocene upočasnjevanja možganskih valov. Rezultat BDI testa je ocena upočasnjevanja možganskih valov, ki se jo poda na lestvici med 0 in 100 točk. Vrednosti BDI med 60-100 točk odražajo frekvence EEG valovanja, ki so znotraj referenčnega območja.

Vrednosti BDI med 40-60 točk so prehodne oz. kažejo na zgolj blago upočasnitev EEG valov. Vrednosti BDI med 0-40 točk pa kažejo na občutno upočasnitev frekvence EEG valov, kar nakazuje na verjetno prisotnost kortikalnih sprememb, ki so lahko povezane s kognitivnim upadom ali demenco. Pri mejni vrednosti 50 točk ima BDI test 94% specifičnost in 77% občutljivost za zaznavo kognitivnega upada ali demence.

[1] Nunez, P. L., & Srinivasan, R. (2005). Measures of EEG Dynamic Properties. In Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG, 2nd Edition (2nd ed., pp. 353–428). Oxford University Press.

[2] Drongelen, V. W. (2018). 1-D and 2-D Fourier Transform Applications. In Signal Processing for Neuroscientists: An Introduction to the Analysis of Physiological Signals (2nd ed., pp. 119–152). Academic Press.

[3] Vecchio, F., Babiloni, C., Lizio, R., Fallani, F. D. V., Blinowska, K., Verrienti, G., ... & Rossini, P. M. (2013). Resting state cortical EEG rhythms in Alzheimer's disease: toward EEG markers for clinical applications: a review. Supplements to Clinical neurophysiology, 62, 223-236.

[4] Schomer, D. L., & da Silva, F. L. H. (2018). EEG in dementing disorders. In Niedermeyer’s Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields (7th ed., pp. 413–432). Oxford University Press.

[5] Jeong, J. (2004). EEG dynamics in patients with Alzheimer's disease. Clinical neurophysiology, 115(7), 1490-1505.

[6] Meghdadi, A. H., Stevanović Karić, M., McConnell, M., Rupp, G., Richard, C., Hamilton, J., ... & Berka, C. (2021). Resting state EEG biomarkers of cognitive decline associated with Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. PloS one, 16(2), e0244180.

[7] Engedal, K., Snaedal, J., Hoegh, P., Jelic, V., Andersen, B. B., Naik, M., ... & Oeksengaard, A. R. (2015). Quantitative EEG applying the statistical recognition pattern method: a useful tool in dementia diagnostic workup. Dementia and geriatric cognitive disorders, 40(1-2), 1-12.

[8] Musaeus, C. S., Engedal, K., Høgh, P., Jelic, V., Mørup, M., Naik, M., ... & Andersen, B. B. (2018). EEG theta power is an early marker of cognitive decline in dementia due to Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer's Disease, 64(4), 1359-1371.

[9] Ferreira, D., Jelic, V., Cavallin, L., Oeksengaard, A. R., Snaedal, J., Høgh, P., ... & Wahlund, L. O. (2016). Electroencephalography is a good complement to currently established dementia biomarkers. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 42(1-2), 80-92.

[10] Dreo, J., Jug, J., Pavlovčič, T., Ogrin, A., Aljaž, B., Sakić, D. (2022, November 13). Validation of an EEG based dementia screening test [Conference lecture], Abstract Control Number: 5241, Society for Neuroscience meeting, San Diego, CA, United States

[15] Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., ... & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 53(4), 695-699.

[16] Russo MJ, Iturry M, Sraka MA, Bartoloni L, Carnero Pardo C, Allegri RF. Diagnostic accuracy of the Phototest for cognitive impairment and dementia in Argentina. Clin Neuropsychol. 2014;28(5):826-40. doi: 10.1080/13854046.2014.928748. Epub 2014 Jun 27. PMID: 24970674.

[17] Carnero-Pardo, C., Gurpegui, M., Sanchez-Cantalejo, E., Frank, A., Mola, S., Barquero, M. S., Montoro-Rios, M. T., & Trans-EUROTEST Group (2006). Diagnostic accuracy of the Eurotest for dementia: a naturalistic, multicenter phase II study. BMC neurology, 6, 15. https://doi.org/10.1186/1471-2377-6-15

* Test BDI služi zgolj namenu presejalnega testiranja in samo po sebi ne more zagotovo potrditi ali zagotovo ovreči pristnosti demence. Rezultate BDI testiranja je potrebno ovrednotiti v kontekstu celostnega zdravstvenega stanja v posvetu z zdravnikom, kliničnim psihologom, ali drugim specialistom, ki je posebej izobražen za ovrednotenje človeških kognitivnih procesov.